เปิดสอนวิชาการนวดไทยแผนโบราณ

ทองใบนวดไทยแผนโบราณเปิดสอนวิชานวดไทยแผนโบราณตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้วยเทคนิคต้นฉบับการนวดไทยแบบดั้งเดิมสายเชลยศักดิ์ เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตร

เปิดทำการสอนในระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีหรือสอบถามเวลาตามที่สะดวก  และเปิดสอนในกลุ่มเล็กๆไม่เกิน 2 คน เพื่อการควมคุมในการสอนได้อย่างทั่วถึงและผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่

 

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างได้ค่ะ

คุณ ละเอียด ฟิสเทลมันน์ : 05775-1030 หรือ 01711115836 

E-Mail : l.fiestelmann@t-online.de หรือ thongbai-ttm.praxis@t-online.de หรือ laeiad@ttm-kurse.de

 

มอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร

 

การสอบนวดเท้า

การฝึกซ้อมการนวดเท้า

การสอบการนวดไทยแผนโบราณ

การสอบการนวดน้ำมันหอมระเหย

 

.คลิกไปดูหลักสูตรการเรียนการสอน

.

 

คลิกไปดูประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน