เปิดสอนวิชาการนวดไทยแผนโบราณ

ทองใบนวดไทยแผนโบราณเปิดสอนวิชานวดไทยแผนโบราณตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้วยเทคนิคต้นฉบับการนวดไทยแบบดั้งเดิมสายเชลยศักดิ์ เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ ๖ กร่ะทรวงสาธารณสุข

เปิดทำการสอนในระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี และเปิดสอนในกลุ่มเล็กๆไม่เกิน ๔ คน เพื่อการควมคุมในการสอนได้อย่างทั่วถึงและผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่

 

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างได้ตามเวลาตั้งแต่ ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.

คุณ ละเอียด ฟิสเทลมันน์

Thongbai traditionelle Thaimassage Praxis

Bahnhof Str. 12

32361 Bad Holzhausen

Tel. 05742-7046992 

 

มอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร

 

การสอบนวดเท้า
การฝึกซ้อมการนวดเท้า
การสอบการนวดไทยแผนโบราณ
การสอบการนวดน้ำมันหอมระเหย

 

.คลิกไปดูหลักสูตรการเรียนการสอน

.

 

คลิกไปดูประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน