ประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน

ละเอียด ฟิสเทลมันน์(วิทยกุล) เกิดในปีพ.ศ.๒๔๙๘ เดือน มีนาคม วันที่ ๓๐ จบการศึกษาสูงสุดวุฒิ ปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๔ เดินทางมาประเทศเยอรมันและได้ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน

ในปีพ.ศ.๒๕๓๕ ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น ฟิสเทลมันน์ หลังจากนั้นก็เริ่มชีวิตในเยอรมันด้วยการเรียนภาษาเยอรมันและสอบทำใบขับขี่และไปทำงานระหว่างนั้นก็นำวิชาวาดรูปที่ตัวเองเคยเรียนมาวาดรูปขายไปด้วยเปิดนิทรรศการรูปภาพไปด้วยและในขณะเดียวกันก็ได้สอบเอาใบประกาศนียบัตร Zentrale Mittelstufenprüfung von Goethe Institut หลังจากนั้นในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ บริษัทที่ทำงานอยู่แจ้งล้มละลายจึงตกงานจนถึงปีพ.ศ.๒๕๔๙ สามีป่วยปวดหลังแทบเดินไม่ได้และได้เข้ารับการรักษาและไปเข้ารับการบำบัดพักฟื้นอาการก็ไม่ดีขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๕๐จึงได้ตัดสินใจไปเรียนนวดไทยแผนโบราณที่วัดโพธ์ หลังจากเรียนจบ ๑๕๓ ชั่วโมงและหัตถศาสตร์บำบัดจึงนำวิชาที่ได้เรียนมาใช้รักษาสามีอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงพบว่าเป็นพรสวรรค์ที่ตัวเองมีอยู่ และมีความสุขที่ได้ใช้อาชีพนี้ในการช่วยเหลือให้ผู้คนมีสุขภาพดี จึงได้ตัดสินใจเปิดร้านนวดไทยแผนโบราณ ทั้งตัวเองยังมีความสุขกับการเรียนทางสายการแพทย์แผนไทยนี้ด้วยจึงได้หาโอกาสเรียนต่อมาเรื่อยๆจนถึงระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยสาขานวดไทยและสอบได้ใบรับรองความสามารถระดับ1 และระดับ2 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(ดูใบประกาศนียบัตรข้างล่าง) ในเวลาเดียวกันก็มีความมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ทางสายนี้แก่ผู้อื่นด้วยจึงได้เปิดทำการสอนวิชานวดแผนไทยนี้.

.

การศึกษา

.